Field Team (Aug 2015) (Photo credit: Thomas Seitz)